063 | HLAVA

    NAČERADSKÝ Jiří (1939 - 2014)

    Tempera a kvaš na papíře, 60 x 45 cm, rámováno, datace 1963, vzadu ve výřezu datace 26. 2. 63.
    Předložená práce spadá do tvorby jednoho z nejzásadnějších představitelů české nové figury. Jiří Načeradský se v počátcích své tvorbě blížil magickému realismu, odkud přešel k surreálně-metafyzickým vidinám. Jeho abstraktní kresby z 60. let navazují například na tvorbu francouzského umělce Jeana Dubuffeta. V druhé polovině let šedesátých malíř svým dílem reaguje na dění v tehdejší společnosti a navazuje tak na českou grotesknost. V díle Hlava se Načeradský drží rámců figury, ale tvarosloví, které využil, se blíží abstrakci forem. Tato Hlava je vykonstruována z různě se klikatících fragmentů, které v celku hrají na strunu fantazie diváka. Dílo je datováno do roku 1963, tedy do let obrození, uvolňování české kultury, doby vidin lepších zítřků. Možná právě proto je zde figura vyvedena v podobě kompilace více pohledu, jako je tomu v kubismu a ani předválečný surrealismus by zde dlouho nehledal svou oporu. Načeradský v díle Hlava přenáší inspiraci světové třídy do české nové figurace a z daných kompilátů vytváří dílo, které stojí za povšimnutí, za pozornost v řadách autorových sběratelů.

    • dosažená cena: 30 000 CZK