055 | TURBÍNA V NOCI III

  TYPLT Lubomír (1975)

  Olej na plátně, 200 x 140 cm, datace 2005, signováno zezadu TYPLT Lubomír, zezadu na plátně přípis s určením.
  Publikováno:
  Srp K; Typlt L., Vaňous P., Lubomír Typlt, Tikající muž, Big Boss, 2015, s. 152/153.
  Autor předloženého díla je stálicí nové vlny umělců, tvůrcem osobitého přístupu, oceňovaným umělcem nejen na poli výtvarném, ale i textařském, jedinečným solitérem. Lubomír Typlt v nabízeném díle Turbína v noci III předkládá možná pro širokou veřejnost neobjevenou, výjimečnou polohu své tvorby, a to záznam anorganických forem. Typlt s těmito formami koketoval již dříve, ke konci devadesátých let, například v dílech Mobilizace či Elektrárna. Typlt zde tvoří osobitý prostor s předmětem technického charakteru. Turbína je pomyslnou autorovou reakcí na dílo Marcela Duchampa, vizionáře forem své doby. Typlt za svých studií v Düsseldorfu u Gerharda Merze a A. R. Pencka zaujal vlastní postoj vůči dílu tohoto velikána a nechal se jím inspirovat, a to například dílem Velké zrcadlo, blížeji jeho spodní částí. Technický organismus Turbín vytvořil umělec v klidové fázi, to vytváří pro diváka provokativní reakci, kontrast k technice samotné, jež si již od průmyslové revoluce asociativně společnost spojuje s pohybem. Dílo Turbína v noci III je vytvořeno v duchu reakce autora na jeho studia v Německu, kdy studoval najednou ve více ateliérech, s nimiž byly provázány jednou technický, geometrický směr a podruhé organický, tělesný. Tato dvojkolejnost Typlta provází po celou jeho uměleckou kariéru. Předložené dílo zhmotňuje jakýsi pseudostroj, který má za prvotní účel efektnost a ne účelnost své funkce, která je abstraktní, smyšlená. Námět Turbín byl pro Typlta tak silným, že ho i jako jiná témata nechal promluvit i v jeho textařské tvorbě, a tak prodloužil jeho životnost napříč uměním. Turbína v noci III je výtečným příkladem autorovy dvojí polohy tvorby, jeho rozervanosti v zaměření vůči sledované formě. Dílo je pro sběratele Typltovy tvorby velice přitažlivou položkou, jež může doplnit nejen sbírku autorovy tvorby vůbec, ale i tvorby Typltovy generace jako takové. Naturel díla je svou formou přímo referenčního rázu a sběratelům a obdivovatelům současného umění by neměl uniknout.

  • dosažená cena: 220 000 CZK