018 | NA NÁDRAŽÍ

    SOUČEK Karel (1915 - 1982)

    Olej na plátně, 46 x 60 cm, rámováno, datace 1954, signováno vlevo dole K. Souček 54.
    Dílo pochází z pozůstalosti herce Josefa Kemra.
    Autor obrazu Karel Souček byl zejména významným představitelem tvorby Skupiny 42, která se soustředila na vybarvení všech aspektů života obyčejného člověka v labyrintu města a civilizace. Obraz Na nádraží představuje unikátní kombinaci městského civilistního panoramatu, zátiší a figurální kompozici a všestranně tak dokládá Součkovu schopnost podat co nejpronikavější svědectví o životním pocitu doby. Z hlediska kompozice celého plátna je zajímavé, že čekající žena, která je překvapivě zahleděná sama do sebe místo do městské krajiny, je vytlačená na samotný okraj obrazu ve prospěch široce rozevřeného panoramatu města, který divák zvláštně nahlíží skrze mohutné zábradlí. Toto zvláštní rámování obrazu, jehož popředí je vyplněno takřka prázdným prostorem a shlukem nahodilých obyčejných předmětů, je pro Součkovu tvorbu typické. Stejně tak ponuré odstíny šedé a hnědé vypovídají nejen o fyzickém prostředí, které je inspirované umělcovým rodištěm na Kladensku, ale i o mentálním rozpoložení na sklonku padesátých let. Obraz Na nádraží tak zdánlivě tematizuje jen každodenní situaci, avšak ve skutečnosti ve své naléhavé prostotě komentuje sociální poměry tehdejší doby svým nenapodobitelným způsobem.

    • dosažená cena: 160 000 CZK