079 | ZRCADLENÍ ZDÍ

    SMUTNÝ Oldřich (1925 - 2015)

    Olej na sololitu, 75 x 61 cm, rámováno, datace – 90. léta , signováno vlevo dole O. Smutný.
    Nabízené dílo Zrcadlení zdí odpovídá autorovu specifickému přístupu zachycení reality. Oldřich Smutný, člen takřka legendární skupiny UB 12, která spoluvytvářela nový přístup k umění šedesátých a sedmdesátých let, v díle projevuje svůj jedinečný cit pro reálie světa. Umělec ve svých obrazech diváka přivádí do milované krajiny v okolí jihočeské Putimi, místa, které neodmyslitelně propojil se svým životem, svou tvorbou. Smutný, obdivovatel labutí, krajinu dokázal zaznamenat ve své líbezné kráse, jednoduchosti a barvách, které umí vytvořit jen příroda sama. Budova a krajina je zachycena autorem idealizovaným stylem, v jednoduché barevnosti, tvaru a hmotě. Velká část předmětů je zgeneralizována až na formu piktogramů, které zosobňují danou reálii. Perspektiva přináší ptačí pohled na malý kus světa, na intimní kus země. Přímo signaturní barevná škála Smutného palety budí v divákovi klid a mír, přináší jedinečný pohled na krajinu v její kráse a malebnosti. Předložené dílo je výtečným dílem, reprezentativním kusem tvorby autorova díla a v neposlední řadě nejen estetickým, ale i výtvarným projevem jednoho velkého českého malíře.

    • dosažená cena: 90 000 CZK