020 | PŘÍPRAVA PŘEZIMOVÁNÍ

    SMETANA Jan (1918 - 1998)

    Olej na plátně, 50 x 70 cm, rámováno, datace 1977, signováno vpravo dole Smetana 77, zezadu přípis s určením.
    Dané plátno zobrazuje pohyb, hemžení, nestálost věcí, život města jako takového. Jan Smetana, patřící například do Skupiny 42 či do Skupiny 58, svou tvorbu svázal s městem, životem v něm, s urbanismem, se vztahem člověka s městem. Nabízené dílo spadá do pozdějšího období autorovy tvorby, kdy se pohledy na město a jeho zákoutí vyabstrahovaly na jakési skrumáže pohybu předmětu s metropolí souvisejícím. Jan Smetana v díle Příprava přezimování přivádí oko diváka do nastalé akce, do středu dění se vším, co tato kompozice obnáší. Malíř měl tendenci daném období vidět civilizační krajinu města, jako neustále hýbající se organismus, který se vzájemně prostupuje a nekontrolovaně přelévá ze strany na stranu. Stejně je tomu tak v nabízeném obraze, kde se dané komponenty v kompozici rozlévají do všech stran v podivném řádu věcí. Každá část obrazu má své místo, a přesto dohromady tvoří jakýsi výbuch, implozi, nekontrolovatelnou akci, jež nemá konce ani začátku. Jan Smetana v nabízeném díle vytvořil výtečnou práci s fragmenty věcí, jejich instalování. Za pomoci obrysových linií a ploch různých velikostí se mu podařilo vytvořit jedinečné dílo s osobitou silou. Příprava přezimování je položkou, kterou by sběratelé Jana Smetany či výše zmíněných skupin neměli v aukčním katalogu opomenout.

    • zpět