025 | MILENCI

  RÓNA Jaroslav (1957)

  Akryl na jurtě, 109 x 79 cm, rámováno, datace 1980, signováno vpravo dole Róna 80.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jiřího Machalického.
  Komentář PhDr. Jiřího Machalického:
  Osobitý styl Jaroslava Róny se formoval od počátku osmdesátých let, kdy vytvářel obrazy s robustními figurami, v nichž své motivy ztvárňoval se smyslem pro groteskní deformaci tvarů, pro vyjádření absurdity různých situácí, událostí a příběhů. Pro jeho tvorbu raného období je charakteristická výrazná barevnost, smysl pro vyjádření dramatičnosti okamžiku. Tehdy došel ke spojení výrazného kresebného gesta s vyhraněným malířským cítěním. Ve své generaci patří k osobnostem, jejichž názor brzy vyzrál, ale přesto neustrnul a až do současnosti se přirozeně vyvíjí. Umělec navázal na odkaz českého symbolismu, který se vracel v několika vlnách v různých podobách s ohledem na proměny ve společnosti. Dokázal citlivě reagovat na svou dobu a zároveň na prostředí, v němž vyrůstal a které ho nesporně svou historickou i kulturní složitostí a mnohoznačností ovlivňovalo. V raném období první poloviny osmdesátých let jistě vyšel z proudu tzv. české grotesky, kterou osobitě rozvinul, ale přitom se s ní nikdy zcela neztotožnil. Úbírá se svou vlastní cestou, bez ohledu na různé umělecké směry, ale přitom se do jeho obrazů i soch promítá současná doba s jejími klady i zápory, se všemi jejími vývojovými výkyvy a proměnami. Obraz Milenci z roku 1980 se svým výrazem i způsobem ztvárnění blíží některým dalším malbám ze stejného období (Dva přátelé, kteří rozumějí pravé legraci, Vražda, …) vykazuje všechny důležité znaky a technické prvky Rónovy tehdejší tvorby a je nesporně jeho originálním dílem.

  • zpět