007 | ABSTRAKT

    OVČÁČEK Eduard (1933)

    Frotáž na papíře, 62 x 44 cm, rámováno, pod sklem, datace 1988, signováno dole uprostřed E. OVČÁČEK 88.
    Pod daným číslem položky se skrývá práce posledního žijícího lettristy, umělce, jenž se spolupodílel na vytváření tohoto směru a jeho podoby. Eduard Ovčáček je příkladným zástupcem zlaté generace československých umělců let šedesátých. Do výtvarné tvorby přispěl svými experimenty s formou, prací s materiály a přístupy, jimiž je ovlivňuje. Nabízená frotáž je toho výtečným příkladem. Dílo pracuje s dvěma základními barvami, černou a červenou. Ono přenesení reliéfní struktury, jenž je podstatou frotáže, vytváří strukturu, jež je vedena jakýmisi pravidly a navozuje tak řád a limity. Práce postrádá těžkost jiných forem a vytváří tak příjemný estetický dojem, jenž je podtržen i vhodně vybranou adjustací díla. Nabízené dílo by nemělo uniknout jak milovníkovi, tak i znalci lettrismu či sběratelům generace šedesátých let.

    • zpět