002 | KŘEČOVICE

  NEJEDLÝ Otakar (1883 Roudnice n. Labem - 1957 Praha)

  Olej na plátně, 75 x 90 cm, rámováno, datace 1916, signováno vpravo dole Ot. Nejedlý 1916 spolu s autorskou dedikací, zezadu opatřeno výstavním štítkem.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
  Vystaveno:
  Otakar Nejedlý - Z Čech na Cejlon, do Indie a zase zpátky, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 13. 6.–15. 9. 2013;
  Otakar Nejedlý - Z Čech na Cejlon, do Indie a zase zpátky, Východočeská galerie v Pardubicích, 24. 9. 2013–31. 1. 2014.
  Vystaveno a publikováno:
  Má vlast - Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Správa Pražského hradu a S.V.U. Mánes, 4. 9.–1. 11. 2015, str. 440.
  Před námi se zračí válečné dílo velkého českého krajináře Otakara Nejedlého. Pohled na Křečovice, obec Benešovského okresu, nám podává pohled na malebnou vísku uprostřed plodného Středočeského kraje, hrající nádhernou paletou barev, převážně kladné povahy. Ona barevnost napovídá, že se pohled odehrává v podzimní čas, kdy scenérie hraje nádhernými, teplými tóny, které kontrují vůči bělostným, vápenným nátěrům domků. Ty leží v údolí mezi kopci, schovávajíce se ve stromoví, pod přilehlým kopcem. Ten svým oblým tvarem celý pohled uvádí do točitého pohybu, jenž divákovi navozuje atmosférický jev větru prohánějícího se po krajině. Obraz Křečovice O. Nejedlý vytvořil v roce 1916, tedy ve válečných letech Velké války, a v témže roce ho také daroval svému příteli, skladateli Josefu Sukovi. Oba, jak O. Nejedlý tak Suk, vytvářeli novou tvář moderny, jeden v oblasti hudby, druhý v rámci umění malby. Obraz jeví expresivní naléhavost, jak svou barvou, tak svým optickým zalomením, jako snad kopíroval zakřivení zeměkoule, jako by snad vytvářel vlastní mikrokosmos. Obrazem se místo stává uzavřený celek, svět sám pro sebe. Dílo je důkazem Nejedlého vyčerpání expresivní noty ve velkém formátu, až do krajnosti, jeho rukopis se dramatizuje a dostává dynamiku. Křečovice jsou příkladem ukázkové Nejedlého válečné tvorby a nádherným vzorem malířova mistrného rukopisu.
  Autor viz T 2/191, TD 136, V 3/467, 6/297, TB 25/384, B 7/681, NEČVU 2/556.

  • zpět