251 | LEŽÍCÍ ŽENSKÝ AKT

    MARVÁNEK Jan Otakar (1884 Praha - 1921 Praha)

    Tuš na papíře, 24 x 36 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1919, signováno vpravo dole O. Marvánek 19.
    Malíř, grafik a výtvarný kritik, studoval v ateliéru u prof. H. Schwaigera na AVU v Praze. Během této etapy si oblíbil kresbu pastelem, kterým zachycoval podobizny něžného výrazu a stříbrných tónů. V letech 1910 – 11 pobýval v italském Fasanu na Gardském jezeře, a to jak ze studijních, tak i zdravotních důvodů. Na kratší studijní cesty zajížděl stejně jako jeho vrstevníci do měst s věhlasnými pinakotékami – Mnichova, Drážďan, Kolína nad Rýnem aj. Věnoval se krajinám a také zátiším, kde hledal různé cesty skrz pěšiny forem a barevných odstínů. Byl členem skupiny Tvrdošíjní a výtvarným referentem České kultury a Českého slova. V r. 1913 podnikl cestu do Paříže, kde se seznámil s díly Cézanna, Matisse, van Gogha a Vlamincka. Právě tito autoři ho přivedli k expresionismu. Jeho předčasná smrt způsobila, že zůstal zastíněn díly svých současníků, přesto jeho posmrtná výstava v Domě umělců v r. 1922 odhalila na dvě stovky obrazů, kreseb a studií ryze autorského a svébytného malířského rukopisu. Typické jsou pro něj krajiny, mnohokrát opakovaný motiv domku u vody, akty a formálně pestrá zátiší. Několik měsíců před smrtí maluje obrazy U zrcadla a Vlastní podobiznu a vážně nemocen odjíždí na Slovensko, kde ještě zvládne zachytit několik hornouherských krajin. Z jeho nejzásadnějších pláten vynikají Vesnice v údolí, 1913, Dům u lesa, 1915, Autoportrét s cigaretou, 1917, Hyacinty, 1918, Tulipány, 1919, Stromy u rybníka, U Berouna, Cesta do vsi, V aleji, 1921. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírce Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Chebu a v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Jeho obrazy jsou dodnes inspirativní pro soukromé sběratele i kurátory veřejných institucí, v letních měsících r. 2013 byla některá jeho plátna vystavena na výstavě Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl. České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze konané pod patronací Západočeské galerie v Plzni, ale také v r. 2015 na výstavě Má vlast – Pocta české krajinomalbě konané v Jízdárně Pražské hradu.
    Autor viz T 2/97, V 3/339, TB 24/188, B 7/230, NEČVU 1/486.

    • dosažená cena: 7 500 CZK