070 | VEGETACE

    LEHOUČKA Josef (1923 - 1999)

    Olej na sololitu, 15 x 38 cm, rámováno, datace 1972, signováno vlevo dole J. LEHOUČKA V 72.
    Autor díla studoval v ateliéru Františka Tichého a poznávacím znamením jeho děl je hra s imaginativními světy a předměty v nich. Josef Lehoučka vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a posléze, pod tlakem okolností, se živil například jako propagační referent či jeřábník. Od roku 1967 se autor soustavně věnoval malířské práci. Autorovo dílo bylo ovlivněno dílem autorů z prostředí jeho studii na uměleckoprůmyslové škole, a to například Mikulášem Medkem, Stanislavem Podhrázským či Zbyňkem Sekalem. Lehoučkovy světy jsou surrealistickými krajinami v kompozici s reálnými předměty v často nereálných polohách. Jeho tvorba se dá přiřadit nejen k surrealismu, ale i strukturální abstrakci. Josef Lehoučka svá díla často nechával promlouvat organickým jazykem a nabízené dílo je toho příkladem. Ona Vegetace je zde zosobněna třemi zelenavými plodinami, zasazenými do země idealizované krajiny. Jejich kořeny autor vypodobnil jako geometrické obrazce až plastického ražení. Tyto kořeny mají malířem vymezenou rozteč, jako by se jednalo o stroje zasazené do zeminy. Josef Lehoučka v nabízeném díle, datovaném do roku 72, představuje svébytně podaný vegetační kosmos, oplývající nám nepochopitelnými pravidly a přesto neztrácející své kouzlo. Lehoučka je umělcem, kterému se postupem času dostává čím dál větší pozornosti a jeho díla nabývají na vážnosti.

    • zpět