040 | BEZ NÁZVU

    KYNCL František (1934 - 2011)

    Řezy na plátně, 40 x 40 cm, rámováno, datace 1975, signováno zezadu F. Kyncl 75.
    Struktura, to je linie námětu, který provázel tvorbu autora nabízeného díla po velkou část jeho života. František Kyncl se zde projevuje jako vyznavač konstruktivistických idejí, které si přinesl do svého druhého domova a které byly posléze ovlivněny americkým minimalismem. Nabízené dílo je zajímavé svou podstatou využití oblíbeného přístupu umělce. Místo aby zde ale Kyncl využil kresbu doprovázenou reliéfním vzezřením, využil samotnou plochu podložky a strukturu její hmoty. Přímými řezy Kyncl následuje vlastní filosofii a nechává promlouvat gesta v jejich překotném, měnícím se smyslu. Přetváří jinak čistou, rovnou plochu ve zvrásněný kosmos a unikátně tak využívá minimum prostředku pro ztvárnění již poznaného. Jeho vzdouvající se struktura nabývá na plasticitě nejen pohledem, ale i haptickým vjemem, přičiněním řezu, který dodává dílu nový rozměr. Tato struktura, která je vytvořena negativem jejích linií, nechává promluvit nepoznanou stránku umělcova přístupu a rozvíjí dál Kynclovu myšlenku života struktury, struktur mimo vymezené vidění díla, dál do nekonečna průniků. Toto dílo je výtečným příkladem autorovy ideje v pozměněném přístupu a dává tak nahlídnout k dalším rozměrům Kynclova díla.

    • zpět