012 | MALÁ HORSKÁ KRAJINA S VODOPÁDEM

  KOSÁREK Adolf (1830 Herálec - 1859 Praha)

  "Olej na plátně, 19,5 x 22,5 cm, rámováno, datace 1858–1859, zezadu opatřeno přípisem s určením a výstavními štítky a razítky.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové.
  Vystaveno:
  Sto let českého umění, 1830-1930, Praha 1930, kat. č. 117;
  Dílo malíře Adolfa Kosárka, S.V.U. Mánes, Praha 1924, kat. č. 18.
  Vystaveno a publikováno:
  Má vlast - Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Správa Pražského hradu a S.V.U. Mánes, 4. 9.–1. 11. 2015, str. 162 ;
  Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2014, str. 83;
  Klasikové 19. století, Galerie Diamant S.V.U. Mánes 5. 4. - 27. 5. 2012, str. 31.
  Publikováno:
  Toman P., A. Kosárek (1830 – 1859), Jeho život a dílo - popisný seznam, Praha 1926, kat. č. 32;
  Halasová L., Štech V. V., A. Kosárek, Praha 1959, str. 35, str. 95, kat. č. 40, repr. č. 46,
  Blažíčková-Horová N., A. Kosárek (1830 – 1859), Katalog výstavy NG Praha 1990, obr. 92, kat. č. 99.
  Text posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové:
  „Předložená Krajina s jezdcem komorních rozměrů je nesporná a mnohokrát publikovaná práce malíře Adolfa Kosárka, snad z poslední doby jeho života, namalovaná někdy mezi rokem 1858 a 1859. Tak ji datují autoři jeho obsáhlé monografie z roku 1959, L. Halasová a V. V. Štech. Při poslední Kosárkově výstavě uspořádané Národní galerií v Praze v roce 1990 byl obraz nezvěstný a jako takový byl v katalogu vedený. Předložená Krajina s jezdcem, nazývána také Malá horská krajina a vodopádem, je půvabná, velmi kvalitní a typická práce Adolfa Kosárka. L. Halasová o předložené práci napsala: ;Krajina šedavého nádechu je z nejdokonalejšich výtvorů barvou"". Znovuobjevení obrazu je tedy velkým přínosem jak pro Kosárkovu tvorbu, tak pro české malířství 19.století.“
  Autor viz T 1/531, TD 101, TB 21/328, B 6/292, NEČVU 1/382."

  • dosažená cena: 350 000 CZK