038 | NAKLONĚNÝ HORIZONT

    KOLÍBAL Stanislav (1925)

    Akvarel a tužka na papíře, ve výřezu 48,5 x 33,5 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1995, signováno dole uprostřed Kolíbal 1995.
    Horizont, který se stal námětem nabízeného díla, je zde vytvořen s jednoduchostí vlastní jeho autora. Stanislav Kolíbal zde za pomoci minima výrazových prostředku vytvořil jímavý pohled na dané téma. Kolíbal se kresbou započal vyjadřovat již od šedesátých let. V danou dobu absolvoval soutěž na řešení podoby Československého úřadu v Brazílii a jeho slovy právě tento projekt v něm naplno probudil lásku ke geometrickému vyjadřování. Nakloněný horizont lze brát jako přerušení normálu reálie, jakési narušení, jenž Kolíbal u svých děl rád využívá a dává tak poznat divákovi křehkost věcí okolo nás, křehkost bytí samotnou. I jednoduchost barev, jejich výběr není náhodný. Bílou, či blízkost k ní, považuje autor za opravdovou abstraktní polohu reality. Dílo Nakloněný horizont obsahuje všechny znaky díla Stanislava Kolíbala, všechny jeho znaky a prostředky, jimiž tento autor ohromuje již bezmála půl století umělecký svět.

    • dosažená cena: 24 000 CZK