071 | BEZ NÁZVU

    KOKOLIA Vladimír (1956)

    Olej na plátně, 80 x 100 cm, rámováno, datace 2000, signováno zezadu Kokolia 2000.
    Autor díla studoval v ateliéru Jana Smetany a nejspíše proto se od počátku osmdesátých let věnoval příběhům z městského prostředí. Později se Vladimír Kokolia přiklonil k brilantním figurálním kresbám s absurdním nábojem. V pozdější malířské tvorbě plně rozvinul hledání a postihování přírodních principů, průhledů či struktur v monochromní skicovité, lineárně vedené barevnosti. Jeho dílo se tak pohybuje na pomezí reálných záznamů a vyabstrahovaně vyznívajících kompozic. Předložené dílo spadá do přelomu století, kdy se Kokolia začal zabývat zmiňovanými přírodními principy v podobě zjednodušeného tvarosloví, zgeneralizovaného na dřeň. Na obraze je znát kruhových těles, které se vznášejí v prostoru díla jako srpky měsíce spolu s pronikajícími liniemi barev modré, červené a žluté. Ty, jako vlásečnice procházejí prostorem a spojují tělesa, jako živoucí organismus. Celý námět je zasazen do oválného prostoru, který nejistě vymezuje prostor dění a dává tak divákovy napovědět, že nic nefunguje bez vzájemných vztahů s okolním prostředím. Vladimír Kokolia se v díle projevuje jako silný zástupce střední generace, generace již pedagogické, která nejen tříbí a pomáhá hledat cestu současné generaci, ale silně a věcně promlouvá do současného českého umění s neobyčejnou dávkou originality a jedinečnosti.

    • zpět