072 | TĚLO

    KLIMEŠ Josef (1928 - 2018)

    Bronzová plastika, výška 27 cm, datace 2011, značeno KLIMEŠ 11.
    Plastika, kterou má možnost divák shlédnout, je dílem jednoho z velkých českých sochařů druhé poloviny 20. století. Josef Klimeš je neodmyslitelně spojen s českou reprezentací na EXPU 58, kde jako žák Josefa Laudy představil své dílo Každý má právo na vzdělání. Toto dílo návštěvníky českého pavilonů ohromilo a umělec za něho dostal následně cenu Grand Prix. Od šedesátých let se sochař zabýval figurální tvorbou a též plodně spolupracoval s architekty na exteriérových projektech. Mezi jeho notoricky nejznámější díla patří například betonová plastika Rovnováha, jež je součástí Barrandovského mostu, dále dílo Řeka, které je umístěno u vestibulu stanice metra Holešovice. V neposlední řadě lze jmenovat jeho plastiku Křídlo pro budovu hotelu President v Praze. Jen málokterý sochař se může pyšnit tak velkým počtem svých děl ve veřejném prostoru, jako Josef Klimeš. Předložené dílo do aukce je sochařovou důvěrnější prací. Divák shlíží na část torza ženského těla, odhalené, vytvářejíc svým tvaroslovím formu, jež uniká původu těla a stává se samostatnou veličinou. Dílo svou intimností vytváří ve zvoleném prostoru soustřeďující atmosféru, jež je zaměřena pouze na něho, přinášejíc divákovi určitý přesah mimo reálie. Josef Klimeš byl opravdovým spolutvůrcem veřejného prostoru a jeho tvorba patří k základům umělecké tvorby druhé poloviny dvacátého století.

    • dosažená cena: 65 000 CZK