008 | PIERRES

  JOHN Jiří (1923 - 1972)

  Olej na kartonu, 55 x 60 cm, rámováno, datace 1969, signováno vlevo dole John 69.
  Vystaveno:
  MUD pro Šetlíka/o UB12, Muzeum umění a designu Benešov, 10. 3. – 31. 8. 2019.
  Dílo, jež je pojmenováno Pierres, tedy kameny, je nádherným příkladem autorova uměleckého počínání, jeho nekončícího dialogu s přírodou. Právě ta byla Jiřímu Johnovi nevyčerpatelným zdrojem tvůrčích podnětů a principů, na které ve svém díle reagoval, s kterými pracoval. Tyto kameny, které daly i název samotnému dílu, jsou zobrazeny v určitém vzájemném geologickém střetu, který ale nejspíše trvá celá staletí a nyní jsme jen svědky jeho minulých procesů. Umělec zde vytvořil pohled na matrici země, stavební medium v jeho mikroprostředí. Počátkem šedesátých let Jiří John započal svá díla vystavovat a též svázal svou tvorbu se skupinou UB 12, s jednou z nejvíce podstatných uskupení nového českého moderního umění. Nabízené dílo je krásným příkladem tohoto úžasného tvůrčího období. Dílo Pierres je datováno do roku 1969, tedy do druhé poloviny let šedesátých, kdy se John náměty svých obrazů zaměřil na horniny a nerosty. V komplikovaném roce 68 Jiří John absolvoval další cestu do Paříže, a tak lze na předložené dílo Pierres nahlížet, jako na dílo nejvyšší kvality vyzrálého umělce. Pierres je krásným zosobněním zemských procesů, pohledem autora na tyto procesy, jeho fascinace tímto tématem.

  • dosažená cena: 700 000 CZK