059 | POSVÁTNÉ MÍSTO

    HONZ Tomáš (1989)

    Olej na plátně, 170 x 80 cm, datace 2015, signováno vpravo dole T. Honz.
    Obraz Tomáše Honze přichází s fantaskní krajinou, s krajinou, jež existuje jen v jakémsi autorově osobním kosmu, a přesto je uvěřitelná. Krédem obrazů autora je podat krajinu tak, aby přinášela pocit správnosti, jako když se divák rozhlédne do krajiny a na první pohled není ničím rušen. Nejedná se o hyperrealistické ztvárnění, ale jde o intepretaci něčeho známého z krajiny v kombinaci s mystickým nábojem námětů. Předložené dílo Posvátné místo diváka přivádí do mýtické horské krajiny. Divák je svědkem nespecifikovaného rituálu na posvátném místě, který je v režii zpodobněného zástupu postav v kápích. Tomáš Honz se mimo svou malířskou tvorbu zabývá například grafikou a designovým prostředím počítačových her. Možná právě tato skutečnost se promítá do předloženého díla, jakéhosi výseku příběhové linie fantasy hry. Honzův postup zaznamenání mýtických krajin vychází z krajin opravdových, které posléze upraví, zkombinuje se svou fantazií a dodá jim náležitě vykonstruovanou příběhovou linii. Tomáš Honz je na poli současného českého umění svým způsobem raritou. Nemá tendenci mást divákovo oko hyperrealistickou formou ani nepracuje s jakýmisi abstraktními prostředky. Jeho tvorba spadá do krajinářského vidění, přesto ne realistického. Jeho vidění jsou uvěřitelná, ale přesto fantaskní. Tomáš Honz se v předloženém díle představuje jako jedinečný tvůrce imaginativních světů, kterým chce divák nejen uvěřit, ale taktéž se s nimi ztotožňuje.

    • dosažená cena: 32 000 CZK