111 | DVOJITĚ

    HANUŠ Vladimír (1961)

    Akryl na plátně, 140 x 180 cm, datace 2007, signováno zezadu na plátně V. Hanuš 2007.
    Získáno z ateliéru autora.
    Plátno pochází z díla jednoho ze zástupců současné generace krajinářů. Přestože se to na první pohled nezdá, Vladimír Hanuš má své místo v nové krajinářské škole. Autor díla studoval v Praze na Akademii výtvarných umění, a to pod taktovkou Františka Hodonského a Karla Malicha. Oba umělci jsou ryzími koloristy, ale druhý jmenovaný má s Hanušem blízko co do pohledu na svět zpoza plátna, tak i osobité interpretace vyděného. Stejně jako Malich, tak i Hanuš vnímá velice citlivě vzdušný prostor a zemi pod ním. V Hanušově díle nabývá pohled na krajinu a nebesa přímo transcendentní polohy. Jeho pohledy na mračna vzdouvající se na poli či idealizovaná krajina sama pro sebe, jako jakási nová množina, nabízí svébytný pohled na krajinu. Hanuš jako bývalý pilot větroně měl k nebesům vždy blízko, jeho tvorba tak často zachycuje vzdušný prostor samotný či konverzujíc spolu se zemí. Tak je tomu i v obraze Dvojitě, kdy se nám naskýtá pohled na mračna či krajinu s nimi žijící a zároveň se v sobě zrcadlející. Výrazná barevnost ploch modré a žluté je doplněna bělobou, jež objímá zrcadlení žluté plochy. Toto zdvojení staví do pomyslného řádu pruh plné purpurové, který výjev rozděluje na dvě nestejné části, či jen tak proniká vzduchem jako tělo letadla. Vladimír Hanuš je svým přístupem k reáliím jedinečný. Jeho tvorba nemá v dílech současných umělců obdoby a pozornost vůči jeho dílu je velice nasnadě. Obraz Dvojitě je krásnou ukázkou autorova díla z roku 2007 a podává poměrně jasnou interpretaci tvorby tohoto výtečného solitéra českého prostoru.

    • zpět