Dobročinná aukce - Projekt dýmová hora

  tvoří výstava, památník, publikace, doprovodný program včetně celodenní konference a v neposlední řadě chystaný dokumentární film. všechny tyto aktivity je náročné financovat. Rozhodli jsme za pomoci aukční síně European Arts zvolit vlastní způsob financování, bez kterého by nebylo možné další záměry realizovat. Snažíme se, aby byl projekt soběstačný, ale zároveň chceme podpořit další instituce a projekty věnující se problematice bezdomovectví. Proto jsme zvolili formát 50/50 – polovina vybraných peněz je určena na přímou podporu projektu Dýmová hora (jehož součástí je i otázka řešení přístřeší pro lidi bez domova na místech, která už osidlují) a druhá polovina bude rozdělena mezi ostatní projekty a instituce. Každý příspěvek je důležitý a pomáhá otevírat debatu o této problematice, což je jeden z hlavních cílů projektu, a zároveň tak přispívá ke komplexnějšímu řešení této problematiky.

  EPOS 257

  Nabízená díla budou adjustována do kazetových rámů a předána vydražiteli po ukončení výstavy Dýmová hora v Muzeu hl. města Prahy (17. 4. 2019 – 30. 12. 2019).

  Díla jsou nyní součástí expozice zmiňované výstavy, kde je možné se s nimi blížeji seznámit. více o projektu: DYMOVAHORA.CZ

  C | OPÁLENÝ MĚDĚNÝ SMOTEK

  EPOS 257

  Opálena měď, 15 x 5 cm, datace 2015.
  Údolí pod Dýmovou horou.
  Výstava „Dýmová hora“ vypráví příběh zániku vyloučených míst a archivuje jejich reálnou podobu. Zaznamenává způsob života obyvatel bezdomovecké kolonie, který má charakter primitivního „pre-historického“ chování mísícího se s pop kulturou, konzumem a modernitou. Koncept výstavy je vystavěn na příběhu místa Dýmová hora u Nákladového nádraží Žižkov, které dnes již neexistuje. Svůj název dostalo podle novozélandského televizního seriálu “Děti z Kouřové hory”, respektive z jeho slovenského znění “Děti z Dýmovej hory”. v 80. letech běžel v československé televizi a velká část obyvatel kolonie při něm dospívala. Název místa se však vryl do povědomí bezdomovecké komunity díky neustálému dýmu a zápachu z pálení bužírek kabelů. jedná se o specifický a drsný způsob obživy – recyklaci barevných kovů.
  Shromážděné artefakty z výstavy Dýmová hora se stávají zdrojem financí. výstava bude mít v roce 2020 pokračování na Slovensku v muzeu města Bratislava a jejich nový majitel tak zatím obdrží certifikát a smlouvu. jeho jméno (pokud s tím bude souhlasit) bude zveřejněno na webových stránkách projektu. Po skončení fáze putovní výstavy bude sbírka rozpuštěna a díla předána do rukou těch kteří si je zakoupili.
  Před rokem 2015 bylo klíčovým zdrojem obživy obyvatel Dýmové hory dobývání mědi z nalezených nebo ukradených kabelů a jejich následný prodej v podnicích sběrných surovin. Plastové bužírky na smotaných kabelech se nejčastěji opalovaly na otevřených ohništích. vystavený soubor předmětů demonstruje jednotlivé fáze obou technologií, loupání a pálení – od transportu, rozřezávání kabelů až po finální měděné smotky, které bylo možné prodat ve sběrně. jak ukazuje srovnávací materiál z Německé spolkové republiky, podobné postupy jsou využívány po celé Evropě.
  Mezi charakteristické předměty bezdomoveckých lokalit patří také plyšové hračky. Lze je vnímat jako pokus o naplnění potřeb jejich emocionálně strádajících obyvatel. Některé z hraček jsou tak výrazem nenaplněných tužeb a dávných traumat.

  • dosažená cena: 30 000 CZK