• LEŽÍCÍ AKT

230 | LEŽÍCÍ AKT

COUBINE Otakar (1883 Boskovice na Moravě - 1969 Marseille)

Olej na plátně, 74 x 92 cm, rámováno pod sklem, signováno vpravo dole Coubine.
Zezadu opatřeno štítkem transportní společnosti Wacker-Bondy, transport na výstavu do Prahy No. 1398.
Vystaveno: Paris, Patrie des peintres étrangers exposition itinérante, Tokyo, Sendai, Nagoya, Jokohama, Kyoto, Osaka a Oita, 1989 - 1990, kat. č. 9;
Mémoires et cultures juives, Musée de l´Histoire Vivante, Montereal 1989; Metamorphoses - Proměny ženy ve výtvarném umění, galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2013;
Publikováno:
Metamorphoses - Proměny ženy ve výtvarném umění, galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2013;
Mezi Kubínovými díly zaujímají akty zvláštní polohu. Zjednodušeně lze říci, že po divokých malbách desátých let s motivy vskutku různorodými právě v jemných stoicky klidných aktech bez známky vzrušení začíná vzývat estetiku Poussinovu a Ingresovu coby počátek svého novoklasicistního slohu. Ženu Kubín pojímá trochu jako krajinu, jako čistou formu a nikoli objekt žádosti a extáze. Vyniká to v až renesančně zjemnělých precizních perokresbách, ale i v obrazech. Kubínovy akty působí elastickou liniovostí, ušlechtilostí scenérie a éterickým koloritem. Cílem Kubínova podání ženských křivek je permanentní vyvažování stylu a kompoziční rafinovanosti až na pomezí pózy. Proto zejména rozměrnější malby působí jistou obřadnou vznešeností a v sublimované světelné režii až nadpozemsky.

  • dosažená cena: 2 500 000 CZK