• NA PILE V DUBROVNÍKU (Z DUBROVNÍKA)

173 | NA PILE V DUBROVNÍKU (Z DUBROVNÍKA)

ŠPÁLA Václav (1885 Žlunice u Nového Bydžova - 1946 Praha)

Olej na kartonu, 35 x 50 cm, rámováno, datováno 1909, signováno vpravo dole V Špála 09.
Zezadu opatřeno autorovým číslem soupisu 27, ověřením o pravosti obrazu od PhDr. Jaromíra Pečírky a autorova syna Jana Špály, výstavními razítky SVU Mánes a přípisy s určením.
Vystaveno:
Mánes 1940,,
Národní umělec Václav Špála: Posmrtná výstava, SVU Mánes Praha, září, říjen 1947.
Malíř a ilustrátor, spolutvůrce specifické české lyrické verze kubismu. Studoval krátce na AVU v Praze u prof. V. Bukovace a F. Thieleho, podstatně jej však orientovalo Munchovo umění, fauvismus a kubismus. V r. 1911 se stal spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců, r. 1917 Tvrdošíjných, reagujících na kubismus programově, ale vytvářejících již jeho svébytné verze. Proto se také Špála cítil blízkým J. Čapkovi. Po roce 1920 si formuloval svůj specifický rukopis, způsob práce s nelomenou barvou a jednoduše konstruovaným prostorem budovaným širokými tahy štětce. V jeho díle se také v té době ustálily typické náměty smyslově a citově pojatých zátiší a krajin s řekou z okolí Berounky a Otavy. A. Matějček: V. Špála, Praha 1948, J. Kotalík: V. Špála, Praha 1972.
Autor viz T 2/549, TD 187, V 4/324, TB 31/325, B 9/733, NEČVU 2/836, 2/1019.

  • dosažená cena: 1 550 000 CZK