• PYRAMIDY

157 | PYRAMIDY

LHOTÁK Kamil (1912 Praha - 1990 Praha)

"Olej na plátně, 38 x 125 cm, rámováno, datace 1946, signováno vpravo dole Kamil Lhoták 1946, číslo soupisu díla 726/10.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Rey Michalové, PhD.
Vystaveno:
Kamil Lhoták, SIC ITUR AD ASTRA, Muzeum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, 17. 6. – 18. 10. 2015.
Publikováno:
Kamil Lhoták, SIC ITUR AD ASTRA, Retro Gallery, Praha, str. 60.
Uvedeno:
L. H. Augustin, Kamil Lhoták, Academia, Praha, 2000, str. 121.
Výjimečný velkoformátový obraz „Pyramidy“ představuje tvorbu Kamila Lhotáka jako reprezentanta lyrického civilismu v českém moderním malířství, jehož raný realisticky koncipovaný naivismus se v doteku s imaginativností surrealismu proměnil v osobitý magický realismus silného poetického náboje. Obraz je zcela typickou, velice sugestivní autorovou vizí, která přesně myšlenkově vychází z jádra programu Skupiny 42.
Kamil Lhoták vytváří sofistikovanou scenérii jako kulisu zcela současného života, která svou majestátností a malebností může lehce konkurovat panoramatu egyptských pyramid. Široký výhled se třemi pyramidálními dominantami (halda písku, stan a homolovitý kopec v pozadí) je skvěle koloristicky vypointován centrálně umístěným úsekem modré ohrady a objektem červeného domku, o který se opírá mužská postava. Ztvárněná krajina se současně stává scénou novodobého dramatu lidského osudu. Autor zde nechává zaznít imaginativní atmosféru poučenou surrealismem. Rozdíl mezi „skutečnou“ a „umělou“ přírodou přitom Lhoták nevnímal jako popření jedné druhou. Právě v jejich kontrapunktu spočívalo těžiště jeho zájmu. Obraz „Pyramidy“ je špičkovým Lhotákovým dílem monumentálního rozpětí, v němž autor plně využil možností své bohaté fantazie a bravurních malířských schopností.
Inspirativní český malíř, grafik a ilustrátor a spoluzakladatel Skupiny 42. Zaujala ho městská civilizace a moderní svět, ostatně jeho nejoblíbenější publikací, kterou často listoval, byla Naše jubilejní výstava o slavné výstavě z roku 1891 a nejoblíbenějším časopisem Vynálezy a pokroky, kde ho fascinovaly konstrukce prvních aeroplánů. Uměleckou spřízněnost nacházel u J. Šímy, celníka Rousseaua a B. Kubišty. Nevyčerpatelným zdrojem inspirace se mu staly staré plakáty, časopisy a reklamní kresby, jejichž atmosféru dokonale vystihl v kresbách i obrazech. Sám ke své tvorbě poznamenal: ""Mě vždycky zajímala krajina, ve které se spojuje příroda s civilizací, umělá krajina, do které zasahuje člověk. Je pro mě vzrušující právě to napětí, které vzniká mezi původností země a tím lidským dotekem, zvlášť dotekem člověka-technika. Je to vždycky nějaká deformace, která vytváří krásu a malebnost…je to nová poezie, jak ji sám, vědomě a někdy bezděky vytváří člověk, žijící v civilizaci dvacátého století. Je v ní dynamika, síla a odvaha a taky někdy věci skrytě smutné."" Měl úzký vztah k básníkům Skupiny 42 Hančovi a Blatnému. V jeho kompozici se objevily určité prvky narativní figurace o 20 let dříve, než byly formulovány jako jedna z tendencí 60. let. Umělecky vyjádřil poezii městského folklóru mnohem dříve, než se stala předmětem všeobecného zájmu: např. motiv balónu se objevil již na obrazech z roku 1938. Jeho obrazy se lišily od konstruktivně cítěných maleb Grossových i snových vizí F. Hudečka, ale právě touto vzájemnou odlišností se projevila výrazová šíře, při společném zájmu o velké téma moderního města a civilizačních atributů života v něm. Organickou součástí jeho tvorby byla ilustrační tvorba a spolupráce s kresleným filmem, za kterou získal řadu ocenění.
Autor viz T 2/30, TD 118, V 3/226, B 6/644, NEČVU 1/447."

PYRAMIDS
Oil on canvas, 38 x 125 cm, framed, datad 1946, signed lower right Kamil Lhoták 1946, author´s works´ list no.: 726/10.
Provided with expertise of authenticity by PhDr. Rea Michalová, PhD.
Exhibited:
Kamil Lhoták, SIC ITUR AD ASTRA, Muzeum Kampa – Foundation of Jana a Meda Mládek, 17. 6. – 18. 10. 2015.
Published:
Kamil Lhoták, SIC ITUR AD ASTRA, Retro Gallery, Prague, page 60.
Presented:
L. H. Augustin, Kamil Lhoták, Academia, Prague, 2000, page 121.

  • dosažená cena: 3 600 000 CZK