• 3080 TRANSAKCÍ

114 | 3080 TRANSAKCÍ

EPOS 257

Ojedinělou položkou v aukčním katalogu je umělecké dílo etablovaného představitele mladé generace vystupujícího výhradně pod pseudonymem Epos 257. Ten do aukce vstupuje s dílem 3080 transakcí, které sestává ze stejného počtu platných českých bankovek o celkové hodnotě 878 600 korun.Epos 257 patří k umělcům, kteří do sféry současného umění vykročili ze sféry street artu. V minulosti na sebe upozornil celou řadou akcí, kterými překračoval platné zákony, například poškozováním silničních billboardů painballovými barvami nebo jejich odřezáváním. S takto získanými artefakty přitom následně vstupoval na trh umění. Výrazný komerční úspěch zaznamenal například s dvojicí „portrétů“ prezidentských kandidátů Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga získaných jejich vyříznutím z předvolebních billboardů. Nyní ovšem nabízí k dražbě peníze. Jak název draženého díla napovídá, obnos je výsledkem určitého počtu učiněných transakcí. Konkrétně se jedná o výsledek akce, která byla součástí Eposovy loňské výstavy Retroreflexe v Národní galerii v Praze. Tam hned u vstupu byli příchozí vyzváni, aby zájem o návštěvu výstavy symbolicky stvrdili výměnou vlastní bankovky za bankovku novou. Při této transakci nikdo fakticky netratil a nevydělal, učiněna byla pouze směnná operace, která upozorňovala na oběh peněz, komodit a služeb ve společnosti. Principy výměny starého za nové se následně ukázaly být nosným pro celou Eposovu výstavu, byť i v tomto případě se v duchu jeho strategií mnohdy jednalo o výměnu právně nelegální.
Nashromážděné peníze se nyní stanou předmětem dražby, kdy zájemci budou usilovat o umělecké dílo v podobě peněz samotných. Epos 257 si přitom bere za své rukojmí princip finančních investic do uměleckých děl i dražbu samotnou coby zavedenou formu prodeje umění. Dražitelé se zároveň více než kdy jindy stávají spoluautory umělecké hodnoty díla a případným navýšením vyčíslují hodnotu uměleckého aktu, kterým jsou jak loňská akce ve Veletržním paláci i současná aukce. Na budoucích majitelích díla přitom zůstává, jak s vydraženými penězi naloží. V závislosti na jejich rozhodnutí se 3080 transakcí v budoucnu stane předmětem dalšího obchodování, anebo částka naopak bude využita k jiným účelům. Stejně tak na nich záleží, zda budou respektovat soubor konkrétních bankovek, jak byly vybrány v Národní galerii, či pouze jejich nominální hodnotu. Autor každopádně k vydraženému dílu poskytne právně stvrzený certifikát o pravosti získaných peněz.
Aukci 3080 transakcí bude později následovat Eposova samostatná výstava v prostorách galerie European Arts v Praze.
Její zahájení je plánováno na XX. YY. 2018.
www.epos257.cz

  • dosažená cena: 1 100 000 CZK