• COMPOSITION

111 | COMPOSITION

FOLTÝN František (1891 Královské Stachy u Sušice - 1976 Brno)

"Olej na plátně, 92 x 65 cm, rámováno, datace kol. r. 1927, signováno zezadu Foltýn spolu s přípisem s určením.

V Kompozici z roku 1927 jsou použity protínající se geometrické tvary, které organizují kompozici inspirovanou organickými amorfními tvary. Harmonické aranžmá kontrastních prvků, provedené v některých částech nepravidelnou barevně zmutovanou texturou, reprezentují Foltýnovu teorii o základních rytmech vesmíru, které spojují prostor, hudbu, rytmus, formu a barvu do soudržných a abstraktních celků.

Kompozice byla vytvořena čtyři roky poté co se Foltýn přestěhoval z Brna do Paříže a představuje transformaci jeho výtvarných ambicí, kterou podstoupil poté co se setkal s moderními abstraktními umělci. Od roku 1923 do 1924 studoval Foltýn na Académie Julian a Académie Grande-Chaumiére, kde navštěvoval lekce českého kolegy umělce Františka Kupky. Kupka hovořil se svými studenty o francouzské historii a civilizaci, etice, filozofii  a povzbuzoval svobodné myšlení a osobnost v umění. Foltýn, inspirovaný těmito lekcemi, postupně rozvinul svá vlastní pravidla abstrakce založená na syntéze kubistických a biomorfních principů. Poprvé byly Foltýnovy abstraktní obrazy vystaveny v Paříži na sklonku roku 1927 v galerii Au Sacre du printemps, v místě, jež bylo zázemím pro umělce podporované patrony abstraktního umění Michel Seuphor a Paul Dermée. Vlivem těchto setkání došlo ke vzniku hnutí Cerclé et Carré a skupiny Abstraction- Creátion, které spojily umělce, jejichž hlavní zájmy spočívaly v geometrické abstrakci. Ačkoli Foltýn nepatří mezi iniciátory abstrakce v Paříži, jeho činnost a tvorba spočívala v představení nefigurativního umění jeho domácí zemi, která poskytla mnoho českých poválečných umělců s výrazným vzorem pro autonomní vztahy linie, barvy a prostoru.

Publikováno a vystaveno:

Internationale Sprachen der Kunst: Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen der Klassichen Moderne aus der Sammlung Hoh, Altenburg, Lindenau Museum, 1998, č. 22, str. 69 - pokračování výstavy: Osnabrück, Kulturgeschichtliches Museum Felix Nussbaum Haus, Dortmund, Museum am Ostwall, Nuremberg, Germanisches National Museum;
Internationale der Kunst, Germanisches National Museum, Nürnberg, 2000, str. 69, č. 22;

Malíř, vystudoval UPŠ v Praze u prof. Hofbauera a Dítěte, malíř vycházející z kubismu a expresionismu. Po období stráveném v Brně se Foltýn v roce 1924 přestěhoval do Paříže, kde se později setkal se Štýrským a Toyen, jejichž artificielní tvorba na něj silně zapůsobila. Tato zkušenost jej nasměrovala k abstraktní tvorbě. Foltýn se stal po Kupkovi druhým nejvýznamnějším představitelem této v Čechách nepříliš frekventované tendence a svou tvorbou ovlivnil několik následovníků. V roce 1931 spoluzaložil mezinárodní sdružení Abstraction-Création. Ve čtyřicátých letech se od abstrakce odvrátil a začal malovat realistickým způsobem.
Autor viz T 1/229, TD 55, Ch 2/276, NEČVU 1/184."

  • dosažená cena: 3 900 000 CZK