• JARNÍ KRAJINA

029 | JARNÍ KRAJINA

PRUCHA Jindřich (1886 Uherské Hradiště - 1914 bitva u Komarova v Ruském Polsku)

Olej na lepence, 63,5 x 74,5 cm, rámováno, pod sklem, datace – 1909, signováno vpravo dole Prucha.
Dílo bude zařazeno do připravovaného soupisu Jindřicha Pruchy.
Provenience:
Ladislav Porjes, významný sběratel české moderny a avantgardy.
Vystaveno:
Má vlast Pocta české krajinomalbě, S. V. U. Mánes, 2015, str. 666.
Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
Pruchovy rané imprese i exprese nebyly nejprve v zorném poli malířů a vytvarníků vůbec. Veřejnost je neznala, neboť Prucha zemřel ve 28 letech a jeho obrazy až žárlivě střežila coby velký umělecký odkaz jeho sestra Vojslava. Průběžně se podaří jen několika málo lidem, vesměs členům spolku Mánes, získat od ní obraz či spíše jen obrázek - třeba za uskutečnění výstavy, vydání knihy apod. Patřili k nim Pravoslav Kotík, Karel Holan, Ladislav Machoň a zejména Miloslav Holý. Tito v průběhu 40. a 50. let tyto obrazy půjčovali na výstavy autorské a kolektivní, a tak bylo čím dál více zřejmě, že Prucha neprávem vypadl z vývojového kontextu zakladatelské generace naší moderní malby. Když o ní připravoval Miroslav Lamač důležitou výstavu na sklonku 50. let, vyzdvihl již významně právě Pruchův moderní výraz oproti předchozímu plédování pro návaznost na Slavíčka. Tento oboustranný obraz z Pruchovy rané tvorby patřil od konce 50. let významnému pražskému sběrateli moderny a avantgardy Ladislavu Porjesovi, který jej zakoupil přímo na Župandě ještě od Vojslavy Pruchové, a to krátce před odvozem celé pozůstalosti do Národní galerie. Od té doby visel v jeho holešovickém bytě jako jeden z nejmilejších obrazů jeho paní.
Malíř krajinář a figuralista. Po nedokončených studiích filologie se začal věnovat malířství. Jeho obrazy stojí na intenzívním vnitřním prožitku umělce, opakovaným hledáním a novými začátky se jeví jeho tvorba i v krátkém období vzniku poměrně různorodá. Navštěvoval večerní školu kreslení u Ludvíka Vacátka a později studoval na akademii v Mnichově u prof. Hertericha, což byl ve své době velmi respektovaný úspěch a uznání jeho malířských kvalit. Své krajinářské motivy čerpal především v oblasti Železných hor odkud pochází nejvíce jeho prací. Ovlivnily ho sbírky mnichovské Pinakotéky - zejména El Greco. Prucha je přímým pokračovatelem slavíčkovské tradice. Velmi patrný na jeho tvorbu je i vliv Jana Preislera a Antonína Chittussiho. Po tříletém období hledání byl díky obrazu Na Kozích hřbetech přijat do presižního S. V. U. Mánes. Jeho válkou předčasně ukončené dílo dodnes budí zasloužený údiv a přízeň sběratelů.
Autor viz T 2/323, TD 152, TB 27/430, B 8/509, NEČVU 2/655.

  • dosažená cena: 2 600 000 CZK