010 | MODRÝ PŮLAKT

  ČERNÝ Karel (1910 Brno - 1960 Praha)

  Olej na plátně, 55 x 50 cm, rámováno, datováno 1935, signováno vlevo nahoře Černý Šech 35.
  Provenience:
  Sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky, zezadu opatřeno razítky sbírky č. 74.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa a restaurátorskou zprávou ak. mal. Zory Grohmanové.
  Malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor, studoval u I. Kulece na Ukrajinské akademii v Praze a na AVU u J. Obrovského. Rané dílo navazuje ve své podstatě na magický realismus, který je u něj existenciálně zabarven. Zlomem se stávají jeho cesty do Francie v letech 1946-9, které ovlivní jeho přechod k lapidární jasné barevnosti a specifickému pokubistickému klasicismu velkých forem, uzavřených pevnými liniemi. I v nich vystupuje jeho příznačná melancholie citlivá na lidskou osamělost.
  Autor viz T 1/146, TD 41, V 1/418, Ch 1/314, NEČVU 1/117.

  • dosažená cena: 370 000 CZK