026 | HMOTA A SVĚTLO

    BOŠTÍK Václav (1913 - 2005)

    Pastel na papíře, 102 x 73 cm, rámováno, pod sklem, datace 1987.
    Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Karel Srp.
    Tvorba Václava Boštíka patří k vrcholným projevům lyrické abstrakce, která pokračuje v tradici Josefa Šímy. Začátek jeho tvorby patřil realistickému zobrazení krajiny, postupně však stále více jeho tvorbu ovlivňovala abstrakce. Spolu se sochařem Janem Křížem vytvořil nerealizované návrhy oken pro chrám sv. Víta. Tato spolupráce ovlivnila jeho pozdější tvorbu - nové náměty starozákonní a apokalyptické. Padesátá léta v jeho tvorbě patří abstrahování a čistému elementárnímu výrazu. Díla měla bipolární řešení námětů - první byly lineární obrazy, využívající symetrického členění, a druhé tvarující se shluky šedých modelovaných polí. Tyto dva přístupy jsou odrazem základu přírodních a hlavně vesmírných reflexí. Nabízená pastelová kresba patří k vrcholům Boštíkovy abstrakce a zároveň minimalismu, kdy se umělec omezuje na jednoduchý tvar elipsy (často považovaný za nejdokonalejší tvar z pohledu geometrického) a zároveň limituje i svou paletu, neboť kresba je monochromatická. Boštíkův minimalismus dává naplno vyniknout jeho kresebnému umu; jemnými šrafurami dokáže precizně a se smyslem pro detail vykreslit velice harmonickou abstraktní kompozici.

    • dosažená cena: 390 000 CZK