015 | ČLENĚNÍ

  BOŠTÍK Václav (1913 - 2005)

  Olej na plátně, 40 x40 cm, datace 1984, značeno na blindrámu Boštík, zezadu přípis s určením.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Karel Srp.
  Komentář PhDr. Karla Srpa:
  Jde o mistrovské dílo Václava Boštíka, pocházející z prvé poloviny osmdesátých let, ve kterém propojil své dva náměty, jimiž se zabýval samostatně, jednak postupné vkládání čtverce do sebe, jednak členění pole. Obraz tudíž vyjadřuje jednak jeho reflexi nad geometrickými zákonitostmi, jednak nad smyslovým rozpětím hmoty. Na obraze se tak protínají autorovy dlouhodobé úvahy, které jej přivedly k velmi přesnému a vizuálně přitažlivému zpracování, vyjádřenému odstíněnou tonalitou. Boštík po celý život rád pracoval s menšími formáty, na nichž však dokázal velmi přesně vyjádřit své pojetí světa. Tento obraz vyslovuje jeho komplexní představu.
  Po dokončení obraz Boštík prodal německému sběrateli, u nějž setrval po celou dobu. Boštík jej nejen signoval na blindrám, jak to často dělal, ale ještě na něj nalepil strojem napsaný štítek, jak to rovněž příležitostně činil. Prvá polovina osmdesátých let bylo období, kdy začal více prodávat své práce do německy mluvících zemí, kdy začal být mezinárodně uznávaným autorem. Obraz je dokonale vyváženou meditací o významu zobrazení jako takového.

  • dosažená cena: 1 350 000 CZK