009 | V CHRÁMU

  BLAŽÍČEK Oldřich (1887 Slavkovice na Moravě - 1953 Praha)

  Olej na dřevě, 91 x 80,5 cm, rámováno, datováno 1927, signováno dole uprostřed O. Blažíček 1927.
  Provenience:
  Původně dílo pochází z majetku Jana Masaryka.
  Krajinář, zabýval se však i zátiším a architekturou, která jej nakonec přivedla k profesuře kreslení na ČVUT v Praze. Studoval nejprve na UPŠ v Praze u V. Maška, J. Preislera a J. Schikanedera, přechází pak k H. Schwaigerovi na AVU. Hojně cestoval a jeho zájem patřil na cestách architektuře, vracel se stále i k svatovítské katedrále. Jako krajinář je plenérista, vracející se neustále na Vysočinu, na Hanou, do Železných hor, jeho zájem o tyto oblasti orientoval i jeho sběratelskou vášeň. Patří k poimpresionistické linii klasické krajinomalby.
  Autor viz T 1/70,2/755, TD 29, V 1/229, Ch 1/177, NEČVU 1/74.

  • zpět