023 | BEZ NÁZVU

    BLÁHA Václav (1949)

    Asambláž a olej na dřevotřísce, 81,5 x 92,5 cm, rámováno, datace 1978, signováno vlevo nahoře V. BLÁHA 1978.
    Toto velkoformátové dílo, obraz, asambláž pochází z tvorby jednoho ze zakládajících členu volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. Václav Bláha v nabízeném díle kombinuje, pro svou tvorbu typickou, lidskou figuru. V tomto případě je v levé obrazu vyobrazena figura sedící, sic bez tváře, vše napovídá o zádumčivém posezení, existenčních myšlenkách. Figura je vsazena do jakého si surreálního interiéru, jenž tvoří bílá část na levé straně a středová asambláž vyznívající jako vykachlíkovaná a pravá část díl, kde se na šedavé zdi míhá stín jiné postavy, kráčející mimo tento prostor. Václav Bláha v nabízeném díle projevuje své neúnavné zkoumání expresivně pojatého prostředí v němž je lidská postava úzce propojená se vším, co ho obklopuje. Lidský tvar zde nefiguruje jen jako jakýsi hybatel, ale i oběť zásahů vnějšího světa. Hustá barevnost ploch a využití materiálové přesahu, to vše v dílech autora figuruje a v nabízeném díle tomu není jinak. Dílo je zajímavé nejen svou formou, ale i datací, která spadá ještě před založení volného seskupení a dává tak divákovy možnost nahlédnout do dob autorova před skupinového období.

    • dosažená cena: 42 000 CZK