008 | ORAVSKÁ DEDINKA

  BAZOVSKÝ Miloš Alexander (1899 Turany nad Váhom - 1968 Trenčín)

  Olej na plátně, 50 x 50 cm, rámováno, datováno 1929, signováno vpravo dole Bazovský 1929, zezadu opatřeno přípisem s určením.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Kataríny Bajcurové, CSc.
  Studoval u prof. Bukovace, Pirnera a Obrovského na pražské AVU, jeho figurální malba se zaměřuje k typickým představitelům slovenského života v jeho specificky národním projevu.
  Autor viz T 1/46, B 1/541, Ch 1/113.

  • zpět